Toiletforhold, bad, samt bortskaffelse af affald

  • Toiletterne rengøres en til flere gange dagligt, som man bedes benytte efter behov. Det er IKKE tillade at bruge de udendøre arealer som toilet.
  • Der er i øvrigt også 1 handicap toilet som benyttes såfremt man er handicappet.
  • Sørg for at smide dit affald i affaldsspanden nærmest dig. Jo mindre dit affald fylder, jo mere plads har du på dit bord.
  • Pant flasker skal smides i de dertil indrettede affaldssække.