Skade på udstyr eller personskade

  • Crew fralægger sig ALT ansvar for følgeskader på alt udstyr, forårsaget i forbindelse med netpartiet
  • Crew kan endvidere ikke stilles til ansvar overfor personlige skader, det vil sige fysiske og psykiske skader forbundet med netpartiet
  • Lyd er tilladt hvis lydstyrken ikke er til gene for andre. Crew vurderer om lyden er for høj og kan derfor bede deltageren om at skrue ned, eller benytte høretelefoner.
  • Det er ikke tilladt at lave unødig støj udendørs som evt. kan genere andre i nabolaget.